Éra elektromobilů k nám podle studie dorazí až v roce 2030

Éra elektromobilů k nám podle studie dorazí až v roce 2030

12. listopadu 2014

Podle studie Roland Berger bude v České republice jezdit čtvrt milionu elektromobilů až po roce 2030. Za západní Evropou máme zpoždění několik let.

Elektromobilita neztrácí na významu, ale výrazný nástup v ČR se předpokládá až po roce 2020. Její rozvoj brzdí omezená nabídka elektromobilů, nízký počet nabíjecích stanic a malá zákaznická zkušenost

  • Při přirozeném tržním vývoji bez podpory státu nebo municipalit přepokládáme v České republice roční prodej cca. 6-7 tis. elektromobilů a plug-in hybridů v roce 2020, což představuje cca. 3 % celkového trhu
  • Máme několik let zpoždění oproti zemím západní Evropy, kde se tento podíl očekává na úrovni 5-10 %
  • Až v roce 2030 dosáhnou elektromobily podílu cca. 20 % na prodejích nových osobních vozidel a lehkých užitkových vozů, celkově jich bude v ČR jezdit 250 000
  • Případná státní podpora může rozvoj elektromobility výrazně urychlit jak ilustrují příklady podpory vědy a výzkumu, rozvoje infrastruktury nebo koncového zákazníka ze zemí západní Evropy

Elektromobilita je stále relevantním alternativním palivem budoucnosti, a to jak na celoevropské, tak i na lokální úrovni. "Elektromobilita bude získávat na významu, a to především z dlouhodobého hlediska. Hlavním důvodem je stále se zpřísňující legislativa ovlivňující emise CO2 nově prodaných vozidel v Evropské unii, která bude vyžadovat zavádění elektromobilů," říká Roland Zsilinszky, ředitel pražské kanceláře Roland Berger a dodává: "elektromobilita kromě výrazného snížení emisí CO2 přináší i výrazné snížení emisí oxidů dusíku, uhlovodíků a v neposlední řadě i hluku ve městech." K výraznějšímu rozvoji elektromobility v celoevropském kontextu dojde až po roce 2020, neboť bez masivnější elektrifikace již nebudou výrobci automobilů schopni dosáhnout nového emisního cíle pro rok 2025 na úrovni cca. 75 g CO2/ km v Evropě, který je v současné době diskutován.

V České republice je elektromobilita zatím v počátcích

"Existuje řada důvodů, proč elektromobilita neodstartovala v České republice dle očekávání. Mezi hlavní patří omezená nabídka a stále vysoká cena elektrovozidel, nedostatečná rychlodobíjecí infrastruktura či reálná zkušenost uživatelů. Všechna tato omezení ale mohou být ve střednědobém horizontu překonána," dodává Tomáš Chmelík, expert na elektromobilitu ze společnosti ČEZ a vedoucí skupiny elektromobilita v rámci Národního Akčního Plánu.

Elektromobilita je v České republice stále v počátcích a prodeje v řádu desítek kusů ročně společně s chybějící legislativním rámcem a velmi omezenou veřejnou infrastrukturou (počet rychlodobíjecích stanic nedosahuje ani dvojciferných hodnot) tento fakt pouze potvrzují. Z hlediska partnerů elektromobility je toto téma propagováno primárně energetickými společnostmi (např. ČEZ, PRE a RWE), které tuto tématiku aktivně komunikují potencionálním zákazníkům a budují základní infrastrukturu.

S aktuálně se rychle rozšiřující nabídkou elektrovozidel i v segmentu nižší střední třídy a dalším rozšiřováním infrastruktury (letos by se měla síť rychlodobíjecích stanic rozrůst o další desítky stanic) již lze hovořit o reálných začátcích elektromobility v České republice. Jan Sklenář, projektový manažer a expert na elektromobilitu ze společnosti Roland Berger proto dodává: "Elektromobilita je validní alternativní technologie pro Českou republiku - otázka je pouze kdy a ne jestli."

Masovější rozvoj elektromobility v ČR přijde až po roce 2020

Při přirozeném tržním vývoji bez podpory státu nebo municipalit, pak prodeje xEV dosáhnou do roku 2020 cca. 6-7 tis. ročně, což odpovídá zhruba 3 % celkových prodejů (a kumulovaně to do tohoto roku představuje cca 14-17 tis. na vozovém parku). Podíl čistých elektromobilů (EV) z tohoto celku bude v takovém případě přibližně cca. 40 %.

Z dlouhodobého pohledu dosáhnou xEV podílu cca. 20 % na prodejích nových osobních vozidel a lehkých užitkových vozů (tedy cca. 50 tis. prodaných vozidel ročně). Tyto hodnoty však nelze očekávat dříve než po roce 2030, kdy celkový elektromobilní vozový park v České republice bude představovat přibližně 250 tisíc xEV.

Penetrace elektromobilů bude v České republice dosahovat zejména v dalších letech nižší úrovně, než v západních zemích EU, kde se pro rok 2020 očekává penetrace xEV mezi 5 a 10 %. Díky vyšší environmetální odpovědnosti jsou západní země EU oproti střední Evropě napřed rozvinutější infrastrukturou i řádově vyššími prodeji. Jan Sklenář doplňuje: "Dle předpokladů bude očekávaný vývoj v České republice o několik let zpožděný za zeměmi západní Evropy."

Z hlediska zákazníků se očekává se, že hlavními zájemci o elektromobily budou v následujících letech především podniky, a to díky jejich uvažovaní v rovině TCO a efektivnějšímu plánování ročních nájezdů.

Podpora může mít velmi pozitivní dopad pro rozvoj

Řada států především v západní Evropě má definovanou strategii pro elektromobilitu, která určuje cíle a nástroje státu v této oblasti. Všeobecně existují tři základní přístupy k podpoře rozvoje elektromobility: podpora vědy a výzkumu, podpora budování infrastruktury a podpora koncových zákazníků, kde tato forma může mít jak nemonetární (např. používání pruhů pro bus/taxi), tak monetární charakter (např. nižší daň nebo příspěvek na nákup vozidla).

Například sousední Německo podporuje vědu a výzkum z důvodu silné pozice automobilového průmyslu nebo Norsko podporuje koncové zákazníky, protože je velmi orientováno na kvalitu života ve městech. Elektromobilitu však nepodporují pouze státy, výraznou roli ale mohou hrát i regiony a municipality, například právě v oblasti nemonetárních pobídek či výstavby infrastruktury.

"Státní podpora může mít výrazný dopad na rozvoj elektromobility, jak můžeme vidět na některých zemích v západní Evropě, je ale nutné, aby byla vytvořena na míru lokálním podmínkám a byla uplatňována systematicky," uzavírá Zsilinszky. Státy s výraznou podporou jako třeba Norsko nebo Nizozemí již vykazují penetraci elektromobilů a plug-in hybridů 6-7 % na prodejích nových vozidel v roce 2013, což jsou hodnoty, které jsou v ČR očekávány za 5-10 let.

Elektromobilita jako perspektivní alternativní technologie

Elektromobilita a CNG (stlačený zemní plyn) jsou aktuálně dvě nejvíce pokročilé alternativní technologie pohonu vozidel a předpokládá se, že se v dalších letech budou spíše doplňovat než spolu soupeřit. Zatímco CNG je vhodné jakožto alternativa ke spalovacím motorům primárně při vyšších denních nájezdech, xEV (elektromobily a plug-in hybridy) budou dominovat alternativním pohonům při kratších denních nájezdech a spíše městském použití.

Tržní podíl CNG ve středním období poroste - ve srovnání s xEV vychází CNG technologie v současné době lépe z hlediska TCO (celkových nákladů vlastnictví), které jsou dány nižšími pořizovacími náklady a zejména nízkou spotřební daní ve srovnání s benzínem a naftou. I z tohoto důvodu automobilky v poslední době zařazují vozy na CNG do své modelové nabídky (např. Škoda Octavia G-Tec uvedená letos).

Nicméně nepřepokládáme, že se z dlouhodobého hlediska CNG stane standardním (masově rozšířeným) palivem pro osobní vozy. Hlavním důvodem je vysoká hodnota případných daňových úlev při velkém rozšíření v porovnání s malým potenciálem redukce emisí CO2 (jsou pouze o zhruba 20 % nižší než u spalovacího motoru) a přetrvávající surovinové závislosti (dovoz plynu).

Oproti tomu elektromobily budou v budoucnosti v porovnání s klasickými spalovacími motory těžit jak z nákladové výhodnosti (dané výrazně nižší spotřebou na úrovni 20 % nákladů spalovacího motoru a zejména v případě čistých elektromobilů i nákladům na údržbu), tak i z výrazného potenciálu snižovat emise CO2 (odvislého od způsobu výroby elektřiny, v podmínkách České republiky o až cca. 60 % oproti spalovacím motorům), nízké hlučnosti a výrazně nižších ostatních emisí, které automobily se spalovacím motorem produkují (např. NOx, HC).

Společnost Roland Berger Strategy Consultants byla založena v roce 1967 a je jednou z předních firem v oblasti strategického poradenství. Prostřednictvím 50 kanceláří ve 36 zemích společnost úspěšně působí na všech hlavních mezinárodních trzích. V. Poradenská společnost funguje jako nezávislé partnerství vlastněné výhradně jejími cca. 250 partnery.

Zpět