Spotřeba CNG se druhý rok opět zvýšila téměř o 40 procent

Spotřeba CNG se druhý rok opět zvýšila téměř o 40 procent

22. ledna 2015

I když podíl CNG vozidel v ČR na všech registrovaných činí jen 0,1 procenta, jeho spotřeba se postupně zvyšuje. V roce 2013 se meziročně zvýšila o 44 procent a za loňský rok 2014 o dalších 36 procent na téměř 30 milionů metrů krychlových.

Za posledních 10 let se zvýšila desetinásobně. Tak jak se zvyšuje počet vozidel za CNG (a postupně LNG), bude se i nadále zvyšovat spotřeba CNG a LNG nejen u nás, ale i v celé EU. Zvyšování spotřeby CNG, jako bezprašného a velmi výkonného paliva (oktanové číslo 130), bude vzhledem k plánům čisté mobility jednotlivých zemí EU a přijatých dokumentů EU stále narůstat. A Evropský parlament navrhuje další nové cíle v oblasti snižování emisí některých látek znečišťujících ovzduší do roku 2030.

  • Spotřeba CNG v ČR se druhý rok po sobě zvýšila o téměř 40 procent (29 912 mil. m3)
  • Za posledních 10 let se spotřeba CNG v ČR zvýšila desetinásobně
  • Meziroční nárůst prodeje CNG na plnicích stanicích plynárenských společností: Vemex: 84,8 %, E.ON Energie: 58,8 %, Pražská plynárenská Distribuce: 7,6 %, RWE Energo: 6,3 %
  • 44 procent z celkové spotřeby bylo na stanicích plynárenských společností

Největší meziroční nárůst prodeje CNG na plnicích stanicích plynárenských společností měla společnost Vemex (84,8%), druhá pak E.ON Energie: 58,8%, dále Pražská plynárenská Distribuce (7,6%) a RWE (6,3%). 44 procent z celkové spotřeby CNG v roce 2014 bylo na stanicích plynárenských společností. Společnost Vítkovice CNG Vitall prodala jen v minulém roce už koncem října 2014 milion metrů krychlových CNG. „S kilogramovou výtočí CNG na našich stanicích jsme velmi spokojeni,“ řekl Václav Loula, ředitel pro jakost ze společnosti Benzina a dodává „její nárůst - odpovídající počtu CNG vozidel – i když v menších číslech, je percentuálně stejný jako u našich prémiových paliv – což je velký úspěch CNG.“

Eurogas, mezinárodní sdružení 50 nejvýznamnějších plynárenských subjektů v Evropě,
vydalo v roce 2013 zprávu Long-term Outlook for Gas to 2035. V části Doprava uvádí, že
CNG má potenciál se do roku 2035 v EU-27 až sedminásobně zvýšit. Podle odhadů Eurogasu
je pravděpodobné, že spotřeba výrazně stoupne, a to z 2,43 miliard m3 v roce 2010 (2 Mtoe)
na řádově 17 miliard m3 do roku 2035 (14 Mtoe).

Zdroj: Český plynárenský svaz